Personel Sayıları
Profesör 58
Doçent 58
Doktor Öğretim Üyesi 31
Araştırma Görevlisi 32
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 27
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 506 430
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 506 430
Genel Toplam 936