Personel Sayıları
Profesör 63
Doçent 57
Doktor Öğretim Üyesi 31
Araştırma Görevlisi 44
Öğretim Görevlisi 6
İdari Personel 23
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 577 480
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 577 480
Genel Toplam 1057