Personel Sayıları
Profesör 66
Doçent 59
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 28
Öğretim Görevlisi 5
İdari Personel 24
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 615 498
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 615 498
Genel Toplam 1113