Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 58
Doktor Öğretim Üyesi 32
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 5
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 506 429
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 506 429
Genel Toplam 935