Personel Sayıları
Profesör 61
Doçent 57
Doktor Öğretim Üyesi 32
Araştırma Görevlisi 41
Öğretim Görevlisi 4
İdari Personel 22
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 541 457
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 541 457
Genel Toplam 998