Personel Sayıları
Profesör 68
Doçent 58
Doktor Öğretim Üyesi 31
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 4
İdari Personel 23
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 542 425
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 542 425
Genel Toplam 967