Personel Sayıları
Profesör 59
Doçent 53
Doktor Öğretim Üyesi 32
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 5
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 447 381
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 447 381
Genel Toplam 828