Ana Sayfa
Mezuniyet Öncesi Eğitim
Lab. Uygulama Videoları

1. SINIF PRATİKLERİ

1. SINIF / 1. KURUL

"HÜCRE BİLİMİ I" PRATİK UYGULAMALARI

BİYOFİZİK

VÜCUT SIVILARINDA YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ  / BIOFZK/D1/K1/U1-1.MP4

 

HİSTOLOJİ ve  EMBRİYOLOJİ

HİSTOLOJİ LAB. TANITIMI  / HIST/D1/K1/U1.mp4

GÖRÜNTÜ BULMA VE MİKROSKOP KULLANMA TEKNİKLERİ / HIST/D1/K1/U2.mp4   

HÜCRE VE İNCE YAPISI I / HIST/D1/K1/U3.mp4

HÜCRE VE İNCE YAPISI II / HIST/D1/K1/U4.mp4

 

TIBBİ BİYOKİMYA

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE MALZEME TANITIMI  / TBIYK/D1/K1/U1-2.MP4

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA, ASİT BAZ TİTRASYONU VE TAMPONLAR / TBIYK/D1/K1/U3-4.MP4

ENZİM AKTİVİTESİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER / TBIYK/D1/K1/U5-6.MP4

 

TIBBİ BİYOLOJİ

HÜCRE  / TBIYO/D1/K1/U1.mp4

MİTOZ BÖLÜNME 7 TBIYO/D1/K1/U2.mp4

 

1. SINIF / 2. KURUL

"HÜCRE BİLİMİ II" PRATİK UYGULAMALARI

 

ANATOMİ

DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ / ANT/D2/K2/U1.MP4

SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ / ANT/D2/K2/U3.MP4

SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ / ANT/D2/K2/U4.MP4

GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ / ANT/D2/K2/U5.MP4

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ /  ANT/D2/K2/U6.MP4

ENDOKRİN SİSTEM VE LENFATİK / ANT/D2/K2/U7.MP4

SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ /  ANT/D2/K2/U8-9.MP4

 

BİYOKİMYA

KOLORİMETRİ VE FOTOMETRİ / TBIYOK/D1/K2/U1.MP4

AMİNOASİTLERİ TANIMA DENEYİ / TBIYOK/D1/K2/U2.MP4

AMİNOASİT KROMATOGRAFİSİ / TBIYOK/D1/K2/U3.MP4

KARBONHİDRAT TANIMA REAKSİYONLARI / TBIYOK/D1/K2/U4.MP4

 

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

GAMETOGENEZ (TESTİZ, OVER, SEMEN YAYMA) / HIST/D1/K2/U1.MP4

SPERMATOGENEZ, FERTİLİZASYON VE UTERUS / HIST/D1/K2/U2.MP4

IMPLANTASYON VE EMBRİYOLOJİLK GELİŞİM / HIST/D1/K2/U3.MP4

ÜYTE LABORATUVARI / HIST/D1/K2/U4.MP4

 

TIBBİ BİYOLOJİ

PEDIGRI (AİLE AĞACI) YÖNTEMİ / TBIYO/D1/K2/U1.MP4

TAM KANDAN GENOMİK DNA İZOLASYONU / TBIYO/D1/K2/U2.MP4

 

 

1. SINIF / 3. KURUL

"HÜCRE BİLİMİ III" PRATİK UYGULAMALARI

 

ANATOMİ

COLUMNA VERTEBRALIS, KOSTALAR, STERNUM / ANT/D1/K3/U1.MP4

COLUMNA VERTEBRALIS EKLEMLERİ / ANT/D1/K3/U2.MP4

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ / ANT/D1/K3/U3.MP4

ÜST EKSTREMİTE  EKLEMLERİ / ANT/D1/K3/U4.MP4

ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ / ANT/D1/K3/U5.MP

ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ / ANT/D1/K3/U6.MP4

KAFA KEMİKLERİ (NEUROCRANIUM) / ANT/D1/K3/U7.MP4

KAFA KEMİKLERİ (VISCEROCRANIUM) / ANT/D1/K3/U8.MP4

KAFA İSKELETİNİN BÜTÜNÜ / ANT/D1/K3/U9.MP4

 

BİYOFİZİK

FOTOMETRİK YÖNTEMLE ABSORPSİYON İLE KONSANTRASYON İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ / BIOFZK/D1/K3/U1.MP4

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

TEK KATLI EPİTEL DOKU / HIST/D1/K3/U1.MP4

ÇOK KATLI EPİTEL DOKU / HIST/D1/K3/U2.MP4

SALGI EPİTELİ I / HIST/D1/K3/U3.MP4

SALGI EPİTELİ II / HIST/D1/K3/U4.MP4

BAĞ DOKU TİPLERİ VE LİFLERİ / HIST/D1/K3/U5.MP4

BAĞ DOKU HÜCRELERİ / HIST/D1/K3/U6.MP4

 

TIBBİ BİYOKİMYA

LİPİTLERİ TANITICI REAKSİYONLAR / TBIYOK/D1/K3/U1.MP4

 

TIBBİ BİYOLOJİ

ELEKTROFOREZ / TBIYO/D1/K3/U1.MP4

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) / TBIYO/D1/K3/U2.MP4

 

 

1. SINIF / 4. KURUL

"HÜCRE BİLİMİ VE İLK YARDIM" PRATİK UYGULAMALARI

 

ACİL TIP

İLK YARDIM / ACLTP/D1/K4/U1.MP4

YETİŞKİN, ÇOCUK VE BEBEKLERDE KALP MASAJI / ACLTP/D1/K4/U2.MP4

SUNİ SOLUNUM DESTEĞİ UYGULAMASI / ACLTP/D1/K4/U3.MP4

SUNİ SOLUNUM VE KALP MASAJININ BİRLİKTE UYGULANMASI / ACLTP/D1/K4/U4.MP4

OED UYGULANMASI / ACLTP/D1/K4/U5.MP4

KALP MASAJININ SONLANDIRILMASI / ACLTP/D1/K4/U6.MP4

KANAMA KONTROLÜ VE BOYUNLUK UYGULAMASI / ACLTP/D1/K4/U7.MP4

OMUZ KOL ASKISI, ELASTİK BANDAJ VE ATEL UYGULAMALARI / ACLTP/D1/K4/U8.MP4

YETİŞKİN VE BEBEKLERDE TIKALI HAVA YOLU YÖNTEMİ (HEIMLICH MANEVRASI) / ACLTP/D1/K4/U9.MP4

HAVA YOLU AÇMA MANEVRALARI VE AIRWAY UYGULAMASI / ACLTP/D1/K4/U10.MP4

 

ANATOMİ

SIRT BÖLGESİ, YÜZEYSEL SIRT KASLARI / ANT/D1/K4/U1.MP4

OMUZ VE KOLUN ARKA BÖLGESİ KASLARI / ANT/D1/K4/U2.MP4

OMUZ VE KOLUN ÖN BÖLGESİ KASLARI / ANT/D1/K4/U3.MP4

PLEXUS BRACHIALIS / ANT/D1/K4/U4.MP4

AXILLA ANATOMİSİ VE MAMMA / ANT/D1/K4/U5.MP4

ÖN KOLUN ÖN BÖLGESİ VE FOSSA CUBITI / ANT/D1/K4/U6.MP4

ÖN KOLUN ARKA BÖLGESİ / ANT/D1/K4/U7.MP4

EL ANATOMİSİ / ANT/D1/K4/U8.MP4

 

BİYOFİZİK

MİKROSKOPLA ÖLÇÜMLER / BIOFZK/D1/K4/U1.MP4

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

KEMİK İLİĞİ VE KAN YAYMA / HIST/D1/K4/U1.MP4

KIKIRDAK DOKU / HIST/D1/K4/U2.MP4

KAS DOKUSU / HIST/D1/K4/U3.MP4

KEMİK DOKUSU / HIST/D1/K4/U4.MP4

KEMİK DOKU II / HIST/D1/K4/U5.MP4

 

TIBBİ BİYOLOJİ

GEN İFADESİ ANALİZİ / REAL TIME PCR / TBIYO/D1/K4/U1.MP4

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MİKROSKOPLAR VE DİĞER CİHAZLAR / TBIYOK/D1/K4/U1.MP4

 

TEMEL MESLEKİ BECERİ

ELLERİN YIKANMASI / TMESB/D1/K4/U1.MP4

STERİL ELDİVEN GİYME / TMESB/D1/K4/U2.MP4

KAN BASINCI ÖLÇME / TMESB/D1/K4/U3.MP4

MASKE TAKMA / TMESB/D1/K4/U4.MP4

 

1. SINIF / 5. KURUL

"HÜCRE BİLİMİ VE HAREKET SİSTEMİ" PRATİK UYGULAMALARI

ANATOMİ

GLUTEAL BÖLGE VE PLEXUS LUMBOSACRALIS / ANT/D1/K5/U1.MP4

UYLUĞUN ÖN VE MEDİAL BÖLGESİ / ANT/D1/K5/U2.MP4

UYLUĞUN ARKA VE LATERAL BÖLGESİ, FOSSA POPLITEA / ANT/D1/K5/U3.MP4

BACAĞIN ARKA BÖLGESİ  / ANT/D1/K5/U4.MP4

BACAĞIN ARKA VE LATERAL BÖLGESİ / ANT/D1/K5/U5.MP4

AYAK ANATOMİSİ / ANT/D1/K5/U6.MP4

SCALP VE MİMİK KASLARI / ANT/D1/K5/U7.MP4

SUBOCCIPITAL BÖLGE VE DERİN SIRT KASLARI / ANT/D1/K5/U8.MP4

 

BİYOFİZİK

SPECIFIK ABSORPTION RATIO (SAR) ÖZGÜL SOĞRULMA ORANI HESAPLANMASI / BIOFZK/D1/K5/U1

 

HİSTOLOJİ

NERON YAPISI / HIST/D1/K5/U1

GLİAL HÜCRELER VE PERİFİRİK SİNİR LİFİ YAPISI / HIST/D1/K5/U2

 

BİYOKİMYA

NÜKLEİK ASİTLERE AİT RENK REAKSİYONLARI / TBIYOK/D1/K5/U1

 

BİYOLOJİ

DNA DİZİ ANALİZİ / TBIYO/D1/K5/U1