Komisyonlar

 • Öğrenci Değişim Programları Koordinasyonu
 • Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
 • Müfredat Çalışma Komisyonu
 • Ölçme Değerlendirme Komisyonu
 • Akreditasyon Kurulu
 • Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu
 • Ar-Ge Komisyonu
 • Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu
 • Burs Komisyonu
 • Yayın Alt Komisyonu
 • Muayene ve Kabul Komisyonu
 • Sayım Kurulu, Kayıttan Düşme ve Teklif Komisyonu
 • Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu
 • Değer Tespit Komisyonu
 • Satın Alma Komisyonu
 • Spor, Kültür ve Sanat Birliği Kurulu
 • Öğrenci Eğitim Komisyonu
 • Fakülte Kalite Elçileri
 • Yaklaşık Maliyet Komisyonu
 • Öğrenci Danışmanlık Komisyonu
 • Öğrenci Danışmanlık Komisyonu
No items were found matching the current filters.