Ana Sayfa
Etik Kurul
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (sühadyek)

FORMLAR, YÖNERGE, TAAHHÜTNAME, FİYATLAR

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Formlar belirtilen sıraya uygun olarak hazırlanarak ayrı ayrı şeffaf dosya içerisinde (kaç form varsa o kadar şeffaf dosya) ve renkli telli dosya ile her ayın 15 ine kadar(15 inden sonra teslim edilen dosyalar bir sonraki toplantıya kalır.) dosya düzenine dikkat edilerek, etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.
 2. Ayrıca dosya içerisinde bulunan bütün formlar eksiksiz olarak 1 nüsha ve 1 CD olarak etik kurul sekreterliğine sunulmalıdır.
 3. Araştırma başvuru formunda geçen araştırma başlama tarihi mutlaka etik kurul onay tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. Araştırma başlama tarihi ay yıl gün olarak belirtilmelidir.
 4. Başvurularda kesinlikle usb bellek ile teslim söz konusu olmayacaktır. Cd olmayan ve yukarıdaki şartlara uygun olmayan dosyalar etik kurul sekreterliği tarafından teslim alınmayacaktır.
 5. Başvuruların hangi etik kurula sunulması gerektiği konusunda ilgili yönerge dikkatle okunarak uygun etik kurula başvuru yapılması gerekmektedir.
 6. Düzeltme istenen başvurular da yeniden dosya hazırlamak gerekmemekte olup, sadece düzeltme istenen ilgili form yeniden düzenlenecek ve sadece düzeltme istenen evraklar şeffaf dosya ile ve yine sadece yeniden düzenlenen evrakların içerisinde bulunduğu cd etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL DOSYA TESLİM SIRASI

 1. Başvuru Formu (eksiksiz)
 2. Taahhütname
 3. Özgeçmiş
 4. Deney Hayvanları Katılım Sertifikası (Projede deney hayvanlarında maniplasyon yapacak araştırmacıların )
 5. 3 Adet Makale (çalışmaya uygun)
 6. 1 adet dosya içerisinde 1 adet CD
 7. Teknik olmayan proje özeti