SÜDETAM HAKKINDA

SÜDETAM HAKKINDA

SÜDETAM 2018 yılı Eylül ayında resmi olarak hizmete açılmıştır. Merkezde, Biyofizik, Davranış, Fizyoloji ve Kanser Araştırmaları ve Nanotıp Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca Deney Hayvanları Ünitesinde Deney Hayvanları Üretim ve Barındırma birimleri bulunmaktadır. Deney Hayvanları Ünitesinde ve Kanser Araştırmaları ve Nanotıp Laboratuvarları test ve analiz hizmetleri verilmektedir

Üniversitemiz Tıp Fakültesi SÜDETAM Kuruluş Amacı,

  • Bünyesinde sahip olduğu araştırma laboratuvarları ile kamu ve özel kuruluşlar arasında AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Üniversitemiz akademisyenlerinin ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarına altyapı ve analiz desteği sağlamak,
  • Üniversitemiz veya diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına (TUBİTAK, BAP, AB projeleri) destek vermek ve yeni araştırma gruplarının kurulmasına katkı sağlamak,
  • Yapılacak multi-disipliner bilimsel araştırmalar sayesinde ulusal veya uluslararası işbirliklerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

Misyonumuz

SÜDETAM;  kurum, kuruluş ya da araştırmacıların ihtiyaç duydukları analizlerine yönelik sahip olduğu geniş birikim ve olanaklarla ve alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla ulusal ve uluslararası disiplinler arası çalışmalara ve projelere destek vererek nitelikli araştırmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Üniversitemizin ve ülkemizin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayarak ulusal ve uluslararası işbirliklerine olanak sağlayan ve bilime katkıda bulunan projelere önderlik eden bir merkez olmaktır.

Fotoğraflar