Ana Sayfa
Topluluklar
Sinirbilim Topluluğu

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM TOPLULUĞU

Ankara Üniversitesi Sinirbilim Topluluğu’ nun ulusallaşması kapsamında üniversitemizde kurulmuş olan topluluğumuz; sinir sisteminin mantığını anlamak, multidisipliner çalışmalar yaparak farklı bölümlerden öğrencileri -tıp, psikoloji, biyoloji, mühendislik ve daha birçoğu- aynı çatı altında toplamak, sosyal medya üzerinden sinirbilimi kapsayan çalışmaları derleyip bunu paylaşarak toplumu bilgilendirmek, öğrenciler arasında sinirbilim çalışmalarını tartışarak farklı fikirleri dinlemek, zihnimizde yeni kapılar açmak, yapılan etkinliklerle yaratıcı düşünme ve sorumluluk alabilme yetilerimizi geliştirmek, sinirbilim alanında belli entelektüel seviyeye ulaşmak, hayal gücümüzü genişletmek amacıyla bir araya gelmiş gönüllü bilimseverlerin yer aldığı dört farklı alt ekipten -bilimsel, sosyal, yapay zeka ve iletişim- oluşan oldukça dinamik bir üniversite topluluğudur.


Sinirbilimle alakalı yapılan çalışmaları, yazılan makale ve dergileri takip etmek, bilimsel içerikli sunum, sempozyum, kongre gibi faaliyetleri düzenlemek ve organize etmek, başkalarınca düzenlenen benzeri toplantılara katılmak, öğrencilerin sinirbilime bakış açılarını genişletmek, kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına yönelik bireysel ve ekip çalışmaları düzenlemek, öğrencilerin bilimsel konularını konuşup düşünce zenginliği oluşturabileceği ortam sağlamak, entelektüel faaliyetlerden kazanacağı birikimi ve gelişimi bilimsel inovasyona devşirmek, aynı amaçlarla çalışan diğer grup, dernek ve kişilerle iş birliği yapmak gibi daha sayamadığımız birçok misyonumuz bulunmaktadır.

Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Keziban KARACAN

Topluluk İletişim e-posta adresi: sausinirbilim@gmail.com

Topluluk Tüzüğü için Tıklayınız

Fotoğraflar