Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, iletişim becerileri güçlü, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri özelliklerine sahip, nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, nitelikli bilimsel araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır. 

VİZYON
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin stratejik vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda liderliğe aday, güvenilir, hesap verebilir ve uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.