Ana Sayfa
Fakülte
Tarihçe

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre 09 Temmuz 2007 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunu takiben 2009 yılında Fakültemize Dekan ataması yapılmış ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında da öğrenci alımına başlanmıştır. 2012 yılına kadar fakültemizi kazanan öğrenciler eğitimlerini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde almış olup 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının tamamlanmasının ardından  öğrencilerimiz eğitimlerine fakültemiz bünyesinde devam etmişlerdir. İlerleyen yıllar içerisinde Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol ile Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üniversitemizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini verdiği kurumu olmuştur. Öğrenciler ilk üç yıl tıbbi eğitimlerini morfoloji binasında sürdürmekte, dört, beş ve altıncı sınıflarda hastane bünyesinde stajlarda geçirmektedirler.