Ana Sayfa
Araştırma
Deneysel Tıp Uyg. ve Araş. Merkezi
SÜDETAM HAKKINDA

SÜDETAM HAKKINDA

Bilimsel araştırmaların her aşamasında; toplumsal ve bilimsel etik kurallara, akademik geleneklere saygı anlayışı ile en üst standartlarda kalite yönetimi, denek kalitesi ve teknik altyapı desteğinin yanı sıra, alanında uzman personel ile çalışmalara yön vermek amacıyla 2017 yılında yasal zorunlulukları tamamlayarak çalışmalara başlamıştır.

Hayvan refahını en üst düzeyde tutmanın yanı sıra, araştırma güvenliği ve araştırıcı sağlığını korumayı hedefliyoruz. Amacımız başta üniversitemiz olmak üzere diğer kurumlardan gelen araştırıcıların gereksinim duyduğu donanım ve altyapıyı tatmin edici düzeyde karşılayarak, bilimsel ve bireysel gelişimlerini yükseltecek eğitimleri en üst düzeyde ve etkinlikte sağlamaktır.

Üst düzey denek kalitesini yakalayabilmek adına genetik, mikrobiyolojik ve çevresel standardizasyon kapsamında üretimimizin tamamını kendimiz karşılayarak konvansiyonel olarak Wistar Albino, Spraque Dowley, Long Evans, WAG/Rij ratları ile BALB/c, C57BL/6J,atimik nude fareleri ile araştırmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunlara ek olarak tavşan ve kobay türleri ile de ihtiyaç halinde araştırma yapılması olanaklarına da sahibiz. Yine araştırma konusu olması durumunda transgenik rat ve fare ile araştırma ruhsatına sahibiz.

Sahip olduğumuz hücre kültürü ve ksenogreft denek olanakları ile in-vivo ve in-vitro tümör araştırmalarına olanak sunan laboratuvar altyapısına sahibiz. Bunun yanı sıra, akış sitometrisi ile tanı ve araştırma hizmeti de vermekteyiz.

Merkezimizde bulunan powerlab sistemi  ile lokomotor sistem elektrofizyolojik ölçüm yapılabilmektedir.Hali hazırda kullanmakta olduğumuz operasyon mikroskobu ile mikrocerrahi uygulamalarına olanak sunmaktayız.

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Formlar belirtilen sıraya uygun olarak hazırlanarak ayrı ayrı şeffaf dosya içerisinde (kaç form varsa o kadar şeffaf dosya) ve renkli telli dosya ile her ayın 15 ine kadar(15 inden sonra teslim edilen dosyalar bir sonraki toplantıya kalır.) dosya düzenine dikkat edilerek, etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.
 2. Ayrıca dosya içerisinde bulunan bütün formlar eksiksiz olarak 1 nüsha ve 1 CD olarak etik kurul sekreterliğine sunulmalıdır.
 3. Araştırma başvuru formunda geçen araştırma başlama tarihi mutlaka etik kurul onay tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. Araştırma başlama tarihi ay yıl gün olarak belirtilmelidir.
 4. Başvurularda kesinlikle usb bellek ile teslim söz konusu olmayacaktır. Cd olmayan ve yukarıdaki şartlara uygun olmayan dosyalar etik kurul sekreterliği tarafından teslim alınmayacaktır.
 5. Başvuruların hangi etik kurula sunulması gerektiği konusunda ilgili yönerge dikkatle okunarak uygun etik kurula başvuru yapılması gerekmektedir.
 6. Düzeltme istenen başvurular da yeniden dosya hazırlamak gerekmemekte olup, sadece düzeltme istenen ilgili form yeniden düzenlenecek ve sadece düzeltme istenen evraklar şeffaf dosya ile ve yine sadece yeniden düzenlenen evrakların içerisinde bulunduğu cd etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL DOSYA TESLİM SIRASI

 1. Başvuru Formu (eksiksiz)
 2. Taahhütname
 3. Özgeçmiş
 4. Deney Hayvanları Katılım Sertifikası (Projede deney hayvanlarında maniplasyon yapacak araştırmacıların )
 5. 3 Adet Makale (çalışmaya uygun)
 6. 1 adet dosya içerisinde 1 adet CD
 7. Teknik olmayan proje özeti