Ana Sayfa
Topluluklar
Beyaz Önlüklüler Topluluğu

BEYAZ ÖNLÜKLÜLER TOPLULUĞU

BEYAZ ÖNLÜKLÜLER KİMDİR?
Tıp eğitimi alan veya eğitimini tamamlayan gençlerin, hastane içinde veya dışında doktor kimliği ile dahil olacakları her alanda aktif, yetkin ve becerikli bireyler olmalarını sağlamak amacıyla gönüllü çalışmalar yürüten gençlik topluluğudur.


Vizyonumuz; bilgi, iletişim ve teknoloji çağının ışığında bilimin dinamizmine ayak uydurabilen, çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, mevcut veya potansiyel sorunlara çözüm odaklı yaklaşımla projeler üreten, güncel konuları temele alan, gönüllülük odaklı çalışmalar sürdüren sürdürülebilir bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, şeffaf, hesap verilebilir, siyasi yönü olmayan kurumsal yapımız ile ülkemiz hekimlerinin alanında en yetkin bireyler olması, ülkemizi ulusal ve uluslarası camiada en iyi şekilde temsil edecek donanıma erişmeleri en temel hedefimizdir.
 

FAALİYET ALANLARIMIZ
 

Halk Sağlığı
• Toplumun fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyilik halini korumasının önemini yapacağımız çalışmalarla vurgulamayı amaçlamaktayız.

 

Tıp Eğitimi
• Tıp kongreleri, online ve yüz yüze olarak alanında uzman hocalarımızla seminerler, olgu sunumları ve kariyer planlamasına yönelik etkinlikler düzenlemek temel hedeflerimiz arasındadır.

 

Sosyal Etkinlikler
• Bu çalışma grubu direktörlüğümüzle birlikte yerli değerlere duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen bakış açılarıyla, hekim arkadaşlarımızın bireysel gelişimlerini arttırmayı amaçlıyoruz

 

Sağlık Hukuku
• Bu çalışma grubu direktörlüğümüz, sağlık çalışanlarının mevcut temel hak ve özgürlükleri konusunda bilgilendirmeler yapar. Ayrıca hekim haklarını iyileştirecek, hekim-hasta ilişkisinde koruma sağlayacak yeni projeler sunar. Bu konularda hukuki seminerler düzenler.

 

İnovasyonel Tıp
• Hastaları daha sağlıklı kılabilmek için yeni ve daha iyi tedavilerin bulunması için çabalayan hekimler yetiştirmek ve bu alanda etkinlikler düzenlemek bu çalışma grubu direktörlüğünün ana hedefidir.


Beyaz Önlüklüler ailesi olarak tüm hekim adayı arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyar; bilimle, hoşgörüyle, sağlıcakla kalmanızı diler, saygılarımızı sunarız.

 

Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Özlem AYDEMİR

Topluluk İletişim e-posta adresi: sau@beyazonluklular.org

Topluluk Tüzüğü için Tıklayınız

Fotoğraflar