Program Hedefleri (Evrelere Göre)

Program Hedefleri

 

Eğitim programının program evrelerine göre hedefleri şöyledir;

 

Faz 1 (Dönem I,II,II)

Hücreye ve organizmayı oluşturan sistem ve organlara ait biyolojik özellikler ile sistem ve organların hastalıkları ve klinik yaklaşımlarını kavraması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, davranış bilimleri, iletişim becerileri, evrensel etik ilkeler ve toplum sağlığı konularında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

 

Faz 2 (Dönem IV,V)

Klinik Uygulama dersleri sonunda öğrencilerin birinci basamakta sık karşılaşılan sağlık sorunlarının tanısı ve tedavisi hakkında yeterlilik kazanmaları amaçlanmaktadır

 

Faz 3 (Dönem VI)

İntörnlük dönemi sonunda öğrencilerin klinik uygulama dersleri döneminde kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayarak birinci basamakta sık karşılaşılan sağlık sorunlarının tanısını koyabilmeleri, tedavisini düzenleyebilmeleri ve bir üst basamağa veya farklı branşa sevki gereken hastaları ayırt edebilecek olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca mesleki pratik için gerekli bilgi işlem uygulamalarını (hastane otomasyonu, e-reçete gibi) öğrenmelidirler.

 

Program evrelerinin mezuniyete yeterlikleri ile ilişki düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

 

Öğrenim düzeyleri: 

1: Bilgi, beceri ve tutum kazanma; 

2: Bilgi, beceri ve tutumları yeterliklere dönüştürme; 

3: Yeterliklere uygun davranışlar sergileme ve hekimlik uygulamaları yapma; 

4: Profesyonelliğe yönelik mesleki ve insani değerleri içselleştirme