Ana Sayfa
Duyurular
Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredat Çalıştayı Yapıldı

TIP FAKÜLTELERİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDAT ÇALIŞTAYI YAPILDI

2020 yılında Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredat Programı (UÇEP), Tıp Dekanları Konseyi tarafından farklı Üniversitelerden Dekan ve Öğretim Üyeleri tarafından güncellenerek Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nde sunulmuş ve ardından ÜAK Yönetim Kurulu onayı ile uygun görülmüştü. 14 Ocak 2023 tarihinde Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 2020 UÇEP’ini gözden geçirmek ve güncellenme çalışmaları başlatmak amacı ile bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya fakültemiz adına Dekan Prof. Dr. Oğuz KARABAY, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UÇAR ve Eğitim Baş Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa İhsan USLAN katılmışlardır.

Fotoğraflar