Ana Sayfa
Duyurular
SAU Tıp Fakültesi İntörnlüğe Merhaba Eğitimi Gerçekleşti

SAU TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜĞE MERHABA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023-2024 yılında intörnlüğe yeni başlayan dönem 6 öğrencilerimize yönelik bir oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Orhan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. öğretim üyesi ve fakülte dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Halk Sağlığı AD. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Uçar'ın koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından Tıp Eğitimi Başkoordinatörü Prof. Dr. Mustafa İhsan USLAN tarafından UÇEP ve SAÜ Tıp Fakültesi İntörn Yönergesi hakkında bilgi verildi. Programın sabah oturumunda Doç. Dr. Mehmet Fatih ORHAN İntörn Hekimin Dijital Alet Çantası, Uzm. Dr. Kayhan ÖZDEMİR Sağlıkta Şiddet ve Beyaz Kod, Prof. Dr. Esra YAZICI Sağlık Hizmetinde Empati, Doç. Dr. Onur KARAKAYALI Acil Tıp hakkında bilgilendirme yaptı. 


Öğlenden sonra gerçekleştirilen oturumlarda ise Uzm. Dr. Erkut ETÇİOĞLU Aile Hekimliği, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tekin YILMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Doç. Dr. Zülfü BAYHAN Genel Cerrahi, Prof. Dr. Hasan Çetin EKERBİÇER Halk Sağlığı, Doç. Dr. Selçuk YAYLACI İç Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi Osman KÖSE Kadın Has. ve Doğum ve son olarak Doç. Dr. Ahmet Bülent YAZICI Ruh Sağlığı ve Hast. Konularında bilgilendirme yaptılar.

Program sonunda dekanımız Prof. Dr. Oğuz KARABAY ve Doç. Dr. Mehmet Fatih ORHAN,  gerçekleştirilen eğitim hakkında öğrencilerin düşüncelerine, bir sonraki eğitim için beklentilerine ve  isteklerine yönelik geri bildirimlerini aldı.  Program  soru cevap kısmı ile son buldu.