Ana Sayfa
Duyurular
Tıp Fakültesi'nden Tubıtak 1001 ve Tüseb A Projesi

TIP FAKÜLTESİ'NDEN TUBITAK 1001 ve TÜSEB A PROJESİ

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Hakkı ÇİFTCİ’nin TUBİTAK 1001 ve TÜSEB-A projesi destek alamaya hak kazandı.

Doç. Dr. İhsan Hakkı ÇİFTCİ’nin yürütücülüğünde “Acinetobacter baumannii’nin antibiyotik direncini engellemek için adeABC dışarı atım pompasının düzenleyicisi olan adeR ve adeS proteinlerine karşı inhibitör moleküllerin geliştirilmesi” başlıklı projesi TUBİTAK 1001 ve “Oktenidin Dihidroklorürün Konjonktiva Epitel Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” başlıklı projesi ise Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı-TÜSEB-A Grubu Ar-Ge projeleri için Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

TUBİTAK 1001 projesi ulusal ilaç araştırma altyapısının geliştirilmesi açısından önemli olup, yeni ilaç hedeflerinin belirlenmesi ve deneysel çalışma aşamaya geçilmesi anlamında önem taşımaktadır. Çalışma hem uluslar arası hem de  ulusal bilim ve teknoloji stratejisi hedeflerinin ana konuları içindedir. Projenin, Doç. Dr. İhsan Hakkı ÇİFTCİ’nin yürütücülüğünde başlangıç tarihinden itibaren 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

TÜSEB-A projesi ise son 20 yılda büyük bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan oküler mikrobiyal enfeksiyonlara çözüm arayışı hedefinde planlanmıştır. Proje ile oküler mikrobiyal enfeksiyonların tedavisinde alternatif olma potansiyeli bulunan “Oktenidin dihidroklorür” araştırılacaktır. Projenin, Doç. Dr. İhsan Hakkı ÇİFTCİ tarafından başlangıç tarihinden itibaren 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Fotoğraflar