Ana Sayfa
Duyurular
Fakültemizden 1002-A Projesi

FAKÜLTEMİZDEN 1002-A PROJESİ

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya GÜZEL ERDOĞAN’ın yürütücülüğünü yaptığı “Deneysel Romatoid Artrit Modelinde Ganoderik Asit A Tedavisinin Karaciğer Dokusuna Etkilerinin Araştırılması' başlıklı projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK  1002 -A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Derya GÜZEL ERDOĞAN “Romatoid Artrit hastalığı deney modeli olarak araştırma konusudur. Romatoid artrit en yaygın otoimmün hastalıklardan biridir. RA, eklem ve etrafındaki dokuda inflamasyonla karakterizedir ve uzun dönemde başka eşlik eden sistemik hastalıklar da görülebilir.

Romatoid Artrit gibi otoimmün ve kronik inflamatuar bozukluklarda immün yanıtın modülasyonunda ve tedavi süresinde karaciğerin rolünü doğrulayan birçok çalışma vardır. Literatürde Ganoderik Asit A nın hem antiınflamatuar etkileri olduğu hem de karaciğeri de koruyan bir molekül olduğu gösterilmiştir.  Proje kapsamında Romatoid Artrit oluşturulan deney hayvanlarında karaciğer hasarının histolojik ve moleküler olarak analizi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Romatoid Artrit  hastalığı oluşturulan deney hayvanlarında Ganoderik asit- A  molekülünün karaciğerdeki protektif etkileri de histolojik ve moleküler tekniklerle araştırılacaktır.

Çalışma  Yüksek Lisans Tez Projesi kapsamında M.Sc.Ayşenur Demir’in “Deneysel Olarak Romatoid Artrit (RA) Modeli Oluşturulmuş Farelerde Ganoderik Asit A (GAA) Uygulamasının Artrit Parametreleri Üzerine Etkisi” tezinden elde edilen umut verici sonuçlardan yola çıkarak geliştirilmiştir.

Ganoderik Asit A’nın yeni bir tedavi yöntemi olup olamayacağını moleküler sonuçlarla göstermek, diğer otoimmün ve inflamatuar hastalıklar için yeni bir bakış açısı geliştirmek, hastalığın kendisinin ve günümüz klasik tedavi yöntemlerinin sık komplikasyonu olarak karaciğer dokusunda  zarar verici etkileri bu molekül ile azaltıp azaltmayacağını araştırmak beklenen diğer proje hedefleridir” dedi.