Ana Sayfa
Temel Tıp Bilimleri
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TARİHÇE

Tıp eğitimi konusunda ayrı bir tıp bilimi disiplini oluşumu, ilk olarak 1958 yılında ABD'de bir üniversitede  Tıp Eğitimi Birimi’ nin kurulması ile başlamıştır. Türkiye' de ise 1999 yılında tıp eğitimi ana bilim dallarının kurulması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fakültemizde tıp eğitimi anabilim dalı 2013 yılında kurulmuştur. 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığı şu anda Doç. Dr. Ahmet Kara tarafından yürütülmektedir.

YER VE KAPASİTE

Akademik çalışmalar ve toplantılar Dekanlık morfoloji binasında yürütülmektedir. Öğrenci eğitimi için mesleki beceri laboratuvarı ve 1 bilgisayar laboratuvarı kullanılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalında uzmanlık ya da doktora programı uygulanmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Tıp Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmesi için hazırlıklar sürmektedir.

ANABİLİM DALI AMAÇLARI

Tip Eğitimi Anabilim Dalının amaçları; Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimine yönelik olarak fakültenin eğitim politikalarına ve eğitim hedeflerine yönelik çalışmaları koordine etmek, eğitim programının hedefleri, yapısı, özellikleri, kurumsal insan gücü ve altyapısına uygun öğrenci sayısını analiz etmek ve belirlemek, eğitim programının değerlendirilmesi için öğrenci ve öğretim elemanına yönelik geribildirimleri planlamak,  fakültenin sürekli gelişimi bağlamında öğretim elamanlarına yönelik eğitici gelişimine ve sürekli mesleki gelişimine yönelik programlar tasarlamak ve koordine etmek olarak belirlenmiştir