Ana Sayfa
Duyurular
Pediatri Kış Kongresi Birincilik Ödülü

PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

10-13 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleiştirilen 15. Uludağ Pediatri Kış Kongresinde Çocukluk Çağı Kronik Ürtikerinde Omalizumab Tedavisi; Çok Merkezli Çalışma poster ildirisi değerlendirme jürisi tarafından 1.lik ödülüne layık görülmüştür. 

Fotoğraflar