Ana Sayfa
Duyurular
Öğretim Üyesi Cahit Bilgin Doçent Oldu

ÖĞRETİM ÜYESİ CAHİT BİLGİN DOÇENT OLDU

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Doç. Dr.  Cahit BİLGİN 09 Eylül 2019 tarihinde Mersin Üniversitesi/Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU, Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Selçuk Üniversitesi/Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fikret KANAT, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi/Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu ERTÜRK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi/Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşın ŞAKAR COŞKUN’nun jüri üyeliğini yaptığı Doçentlik sözlü sınavında başarılı olarak DOÇENT ünvanını almaya hak kazanmıştır. 

Fotoğraflar