Ana Sayfa
Duyurular
Kadın Uretra Darlığı Teşhis ve Rekonstruksiyon Kursu

KADIN URETRA DARLIĞI TEŞHİS VE REKONSTRUKSİYON KURSU

 Türk Üroloji Akademisi

Kadın Uretra Darlıkları Rekonstrüksiyon Kursu

14 Şubat 2020

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Değerli meslektaşlarımız,

Kadın uretra darlıkları göreceli olarak nadir karşılaşılan, ancak hayat kalitesini bozan ve gerek tanı gerekse tedavisinde deneyim gerektiren önemli bir ürolojik problemdir.

Geleneksel olarak kadın uretra darlığı, dilatasyon veya endoskopik tekniklerle tedavi edilmektedir. Ancak, bu tedavi ile darlık çoğunlukla nüks etmekte ve üretroplasti kaçınılmaz bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın uretra darlığı tanı ve tedavisinde, güncel uygulamaları meslektaşlarımızla paylaşmak adına, Türk Üroloji Akademisi eğitim ve bilim politikaları uyarınca, ülkemizde ilk kez, 14 Şubat 2020 tarihinde ‘’Kadın Uretra Darlıkları Teşhis ve Rekonstruksiyon Kursu’’ düzenlenecektir. Kadın uretra darlık tedavisinde, rekonstrüktif cerrahinin yoğun olarak uygulandığı University College London Hospital (UCLH) ’den Dr. Jeremy Ockrim’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan kursumuz, az sayıda kursiyerle ve canlı cerrahi eşliğinde düzenlenecektir.

Kursun gerçekleştirilmesinde, katkıları nedeniyle Türk Üroloji Derneği’ne, ve eğitimlerimize koşulsuz bilimsel destek sunan sponsorumuz Recordati İİaç’a teşekkür ediyoruz. 14 Şubat 2020 tarihinde sizlerle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü’nde buluşmayı ümit ediyoruz.

 

Doç. Dr. Osman Köse                                 Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

Kurs Koordinatörü                                       TÜAK Koordinatörü

Kısa Kurs Programi

 

09.00-09.20: Açılış Konuşmaları

Prof Dr. Hasan Salih Sağlam/ Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD Başkanı

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu / Türk Üroloji Akademisi Koordinatörü

 

08.20-09.00: Bilimsel Oturum

Oturum Başkanları: Dr. Rahmi Onur, Dr Hasan Salih Sağlam

09.20-09.35 Kadın Mesane Çıkış Obstruksiyon Etyoloji ve Tanısı/ Osman Köse

09.35-10.00 Kadın Üretra Darlığı Tedavi Yöntemleri / Jeremy Ockrim

 

10.00-13.00 Canlı Cerrahi

Oturum Başkanları:  Dr. Murat Dinçer, Dr. Ömer Bayrak

Ameliyathane Koordinatörü: Dr. Osman Köse

Operatör: Dr. Jeremy Ockrim

Salon 1

Kadın Üretral Striktür Cerrahi Tedavisi: Ventral  Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti+Martius Flep

Salon 2

Kadın Üretral Striktür Cerrahi Tedavisi Dorsal  Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti

Fotoğraflar