Ana Sayfa
Etik Kurul
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Gözlemsel İlaç Araştırmaları

Gözlemsel İlaç Araştırmaları Başvuru Formları

 1. Gözlemsel ilaç araştırmaları  ilk başvuru üst yazısı
 2. Gözlemsel ilaç araştırmaları başvuru formu
 3. Yayın amaçlı olduğuna dair belge
 4. Akademik tez olduğuna dair belge
 5. Anabilim dalı / klinik şefi izin belgesi
 6. Hastane yöneticisi onayı
 7. Akış şeması ( araştırmada nasıl bir yol izleyeceğinizin göstergesidir.)
 8. Araştırma protokolü( çalışmanın adı, amacı, materyal metod, dahil edilme veya edilmeme nedenleriyer almalıdır.)
 9. Sorumluluk paylaşım belgesi
 10. Araştırma bütçe formu
 11. BGOF( versiyon no önemli)
 12. Özgeçmiş
 13. 2 adet litarratür