Ana Sayfa
Etik Kurul
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İlaç Dışı Girişimsel Araştırmalar

İlaç Dışı Girişimsel Araştırma Başvuru Formları

 1. İlaç dışı klinik  araştırmaları  ilk başvuru üst yazısı
 2. İlaç dışı klinik araştırmaları başvuru formu
 3. Yayın amaçlı olduğuna dair belge
 4. Akademik tez olduğuna dair belge
 5. Anabilim dalı / klinik şefi izin belgesi
 6. Hastane yöneticisi onayı
 7. Akış şeması ( araştırmada nasıl bir yol izleyeceğinizin göstergesidir.)
 8. Araştırma protokolü( çalışmanın adı, amacı, materyal metod, dahil edilme veya edilmeme nedenleri yer almalıdır.)
 9. Sorumluluk paylaşım belgesi
 10. Araştırma bütçe formu
 11. BGOF( versiyon no önemli)
 12. Özgeçmiş
 13. 2 adet literatür