Ana Sayfa
Etik Kurul
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Klinik İlaç Araştırmaları

Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formları

 1. Klinik ilaç araştırmaları ilk başvuru üst yazısı
 2. Klinik ilaç araştırmaları  başvuru formu
 3. Yayın amaçlı olduğuna dair belge
 4. Akademik tez olduğuna dair belge
 5. Anabilim dalı / klinik şefi izin belgesi
 6. Hastane yöneticisi onayı
 7. Akış şeması ( araştırmada nasıl bir yol izleyeceğinizin göstergesidir.)
 8. Araştırma protokolü( çalışmanın adı, amacı, materyal metod, dahil edilme veya edilmeme nedenleri yer almalıdır.)
 9. Sorumluluk paylaşım belgesi
 10. Araştırma bütçe formu
 11. BGOF (versiyon no önemli)
 12. Özgeçmiş formları
 13. 2 adet litarratür