Ana Sayfa
Etik Kurul
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Başvuru Formları

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN FORMLAR

 1. Başvuru dilekçesi (İmzalı)
 2. Başvuru formu (İmzalı)
 3. Taahütname (İmzalı tüm araştırıcıların)
 4. Dünya tıp birliği helsinki bildirgesi (İmzalı tüm araştırıcıların)
 5. Özgeçmiş formu (Tüm araştırıcıların)
 6. Literatür (Her bir sayfası tüm araştırıcıların tek tek imzası ile)
 7. Sorumluluk paylaşım belgesi
 8. Araştırma bütçe formu (Hiçbir masraf olmasa dahi en azından kırtasiye masrafı belirtilmeli)
 9. Birim amir onayı (hangi kurumda yapılacaksa o kurumun yönetici onayı) (Üst yazı ile dekan veya başhekim imzalı)                   
 10. Gönüllü olur formu (Sadece retrospektif dosya taramalarında gerekmemekte)
 11. Gönüllülerin korunması ve araştırmaların izlenmesi)
 12. Anabilim Dalı onayı      

Etiketler :

Girisimsel Olmayan,