Ana Sayfa
Etik Kurul
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURUL BİLGİLENDİRME

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Formlar belirtilen sıraya uygun olarak hazırlanarak ayrı ayrı şeffaf dosya içerisinde (11 form varsa 11 şeffaf dosya) ve renkli telli dosya ile etik kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar dosya düzenine dikkat edilerek, etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir
  2. Araştırma başvuru formunda geçen araştırma başlama tarihi mutlaka etik kurul onay tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. Araştırma başlama tarihi ay yıl gün olarak belirtilmelidir.
  3. Dosyanızı etik kurula elden teslim ettikten sonra, dosyada bulunan formların word hali ile birlikte göndereceğiniz literatürlerin sistem tarafından kolaylıkla  açılabilmesi için dosya adını literatür 1, literatür 2 gibi kısa isim vererek literatürlerin de pdf halleri ile hkonak@sakarya.edu.tr adresine mail yollanması gerekmektedir.
  4. Başvuruların hangi etik kurula sunulması gerektiği konusunda ilgili yönerge dikkatle okunarak uygun etik kurula başvuru yapılması gerekmektedir.
  5. Düzeltme istenen başvurular da yeniden dosya hazırlamak gerekmemekte olup, sadece düzeltme istenen ilgili form yeniden düzenlenecek ve sadece düzeltme istenen evraklar şeffaf dosya ile etik kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

ETİK KURULA UYGUN BAŞVURU HAKKINDA

“Gözlemsel ilaç çalışmaları ve gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları dışındaki tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak girişimsel olmayan tüm araştırmaları kapsar. “

 

GÖNÜLLÜ ONAMI HAKKINDA

Kan, idrar, doku, radyoloji görüntüleri ve benzeri materyalin toplanmış koleksiyonlarını klinik araştırma amacıyla kullanabilmek için her bir materyalin sahibinden veya yasal temsilcisinden imzalanmış olur alınır. Ancak materyallerin sahiplerine veya yasal temsilcilerine ulaşma olanağı kalmamış ise etik kurulun bu durumu tespit etmesi ve onayı halinde ilgili koleksiyon anonim olarak kabul edilir. Koleksiyondan elde edilecek veriler, materyal sahibinin kimlik bilgilerinin gizli kalması şartıyla, klinik araştırma amacıyla kullanılabilir. Bu bentte bahsedilen anonimleştirme işlemi sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan klinik araştırmalar hakkında yönetmeliğin yayımlanmasından önce toplanmış materyal için geçerli olup, mevzuata göre yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra toplanacak materyal için uygulanmaz.