Personel Sayıları
Profesör 47
Doçent 50
Doktor Öğretim Üyesi 35
Araştırma Görevlisi 54
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 24
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 364 330
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 364 330
Genel Toplam 694