Personel Sayıları
Profesör 56
Doçent 45
Doktor Öğretim Üyesi 36
Araştırma Görevlisi 48
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 414 372
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 414 372
Genel Toplam 786