Personel Sayıları
Profesör 59
Doçent 44
Doktor Öğretim Üyesi 39
Araştırma Görevlisi 42
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 410 371
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 410 371
Genel Toplam 781