Personel Sayıları
Profesör 54
Doçent 43
Doktor Öğretim Üyesi 41
Araştırma Görevlisi 45
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 425 383
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 425 383
Genel Toplam 808