Personel Sayıları
Profesör 57
Doçent 51
Doktor Öğretim Üyesi 34
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 27
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 413 381
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 413 381
Genel Toplam 794